Tambah Kumpulan Staf

 1. Paparkan senarai Kumpulan Staf melalui Staf > Kumpulan.
 2. Kemudian, tekan butang “Tambah Kumpulan Staf “.
 3. Berikut adalah medan yang wajib diisi:
  • Nama
  • Kebenaran (sekurang-kurangnya satu aspek)
 4. Masukkan Nama kumpulan staf yang bersesuaian.
 5. Pilihkan bahagian sistem yang diberikan Kebenaran untuk diakses oleh staf dalam kumpulan tersebut.
 6. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

Tambah Staf

 1. Paparkan senarai Nama Staf melalui Staf > Nama.
 2. Kemudian, tekan butang “Tambah Staf “.
 3. Berikut adalah medan yang wajib diisi:
  • Kumpulan
  • ID Staf
  • Emel
  • Kata Laluan
  • Nama
  • Nombor HP
  • Jantina
 4. Pilihkan Kumpulan untuk staf baru tersebut.
 5. Masukkan ID, Emel, Kata Laluan, Nama dan Nombor Telefon staf.
 6. Kata Laluan juga boleh dijana dengan mengetik butang bertulis “Jana Kata Laluan Rawak“.
 7. Pilihkan Jantina staf tersebut.
 8. Jika perlu, masukkan juga Tarikh Lahir staf tersebut.
 9. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

Tambah Link WhatsApp Staf

 1. Paparkan senarai Nama Staf melalui Staf > Nama.
 2. Kemudian, tekan butang “Tambah Staf“.
 3. Berikut adalah medan yang wajib diisi:
  • Kod Link
  • Mesej
 4. Isikan Kod Link yang bersesuaian.
 5. Tetapkan Mesej yang bersesuaian.
 6. Pilihkan Staf yang anda ingin diberikan notifikasi selepas kod link telah diketik.
 7. Jika perlu, ketik pilihan “Jadikan borang prospek sebagai landing page“.
 8. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.