Perniagaan

 1. Paparkan tetapan Perniagaan melalui Tetapan > Sistem > Perniagaan.
 2. Berikut adalah medan yang wajib diisi:
  • Nama Pemilik
  • Nama Perniagaan
  • Emel Perniagaan
  • Matawang
 1. Isikan Nama Pemilik.
 2. Isikan Nama Perniagaan.
 3. Masukkan link ke Laman Web Perniagaan (jika perlu).
 4. Isikan Emel Perniagaan yang boleh digunakan.
 5. Isikan Nombor Telefon perniagaan anda yang boleh dihubungi (jika perlu).
 6. Isikan Nombor Telefon bimbit anda (jika perlu).
 7. Masukkan Matawang yang anda ingin gunakan.
 8. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

Staf

 1. Paparkan tetapan Staf melalui Tetapan > Sistem > Staf.
 2. Berikut adalah medan yang wajib diisi:
  • Julat Data Carta Top 10
  • Formula Nombor Invois Komisyen
 1. Pilihkan salah satu pilihan untuk Julat Data Carta Top 10.
 2. Pilih satu Produk Untuk Carta Top 10 (jika perlu).
 3. Pilih mana-mana fungsi dalam bahagian Pilihan yang anda ingin gunakan (jika perlu).
 4. Isikan Formula Nombor Invois Komisyen yang anda ingini.
 5. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

Affiliate

 1. Paparkan tetapan Affiliate melalui Tetapan > Sistem > Affiliate.
 2. Berikut adalah medan yang wajib diisi:
  • Konsep Komisyen
  • Hayat Cookie
  • Had Minimum Komisyen Untuk Tuntutan
  • Julat Data Carta Top 10
  • Formula Nombor Invois Komisyen
 1. Pilihkan fungsi yang anda inginkan dalam ruangan Pendaftaran (jika perlu).
 2. Isikan ruangan Terma & Syarat (jika perlu).
 3. Pilihkan salah satu pilihan Konsep Komisyen.
 4. Tetapkan jangka Hayat Cookie disimpan.
 5. Seterusnya, tetapkan Had Minimum Komisyen Untuk Tuntutan.
 6. Pilihkan salah satu pilihan untuk Julat Data Carta Top 10.
 7. Pilihkan Produk Untuk Carta Top 10 (jika perlu).
 8. Pilihkan Format Paparan Link Affiliate (jika perlu).
 9. Pilih fungsi yang anda ingin dalam ruangan Pilihan (jika perlu).
 10. Tuliskan Formula Nombor Invois Komisyen yang bersesuaian.
 11. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

Dropship

 1. Paparkan tetapan Dropship melalui Tetapan > Sistem > Dropship.
 2. Berikut adalah medan yang wajib diisi:
  • Julat Data Carta Top 10
  • Formula Nombor Invois Komisyen
 1. Pilihkan fungsi yang anda inginkan dalam ruangan Pendaftaran (jika perlu).
 2. Isikan ruangan Terma & Syarat (jika perlu).
 3. Pilihkan salah satu pilihan untuk Julat Data Carta Top 10.
 4. Pilih satu Produk Untuk Carta Top 10 (jika perlu).
 5. Pilihkan fungsi yang anda inginkan dalam ruangan Pilihan (jika perlu).
 6. Tuliskan Formula Nombor Invois Komisyen yang bersesuaian.
 7. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

Pengedar

 1. Paparkan tetapan Pengedar melalui Tetapan > Sistem > Pengedar.
 2. Berikut adalah medan yang wajib diisi:
  • Julat Data Carta Top 10
 1. Pilihkan tetapan semasa Pendaftaran (jika perlu).
 2. Isikan ruangan Terma & Syarat (jika perlu).
 3. Pilihkan salah satu pilihan untuk Julat Data Carta Top 10.
 4. Pilih satu Produk Untuk Carta Top 10 (jika perlu).
 5. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

Kaedah Pembayaran

 1. Paparkan tetapan Kaedah Pembayaran melalui Tetapan > Sistem > Kaedah Pembayaran.
 1. Tetapkan susunan Kaedah Pembayaran yang anda mahukan.
 2. Jika anda mahukan kaedah pembayaran pertama dipilih secara automatik, tetapkan ke borang yang anda mahukan melalui Senarai > Borang > Kemaskini borang tersebut > Pembayaran > Ketik pilihan “Ya, jadikan kaedah pembayaran pertama sebagai default).
 3. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

Emel

 1. Paparkan tetapan Emel melalui Tetapan > Sistem > Emel.
 1. Isikan ruangan Penerima Notifikasi (jika perlu) #1, #2 dan #3.
 2. Pilihkan fungsi Notifikasi yang anda inginkan (jika perlu).
 3. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

SMS

 1. Paparkan tetapan SMS melalui Tetapan > Sistem > SMS.
 1. Isikan ruangan Penerima Notifikasi (jika perlu) #1, #2 dan #3.
 2. Pilihkan fungsi Notifikasi yang anda inginkan (jika perlu).
 3. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

Invois

 1. Paparkan tetapan Invois melalui Tetapan > Sistem > Invois.
 2. Berikut adalah medan yang wajib diisi:
  • Templat Kepala
 1. Pilihkan salah satu Templat Kepala yang anda inginkan.
 2. Jika anda ingin gunakan gambar dalam templat kepala dan templat yang anda pilih mempunyai ruangan untuk gambar, masukkan gambar dengan mengetik butang “Pilih Gambar“.
 3. Ketik pilihan “Masukkan status belum disahkan ke dalam invois” (jika perlu). Masukkan teks dalam ruangan Teks Status Belum Disahkan dan tetapkan Warna Status Belum Disahkan.
 4. Ketik pilihan “Masukkan status telah disahkan ke dalam invois” (jika perlu). Masukkan teks dalam ruangan Teks Status Telah Disahkan dan tetapkan Warna Status Telah Disahkan.
 5. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

Cukai

 1. Paparkan tetapan Cukai melalui Tetapan > Sistem > Cukai.
 2. Berikut adalah medan yang wajib diisi:
  • Nama Cukai
  • Nombor Pendaftaran Cukai
  • Kadar Cukai
  • Jenis Cukai
 1. Masukkan Nama Cukai yang bersesuaian.
 2. Tetapkan Nombor Pendaftaran Cukai tersebut.
 3. Masukkan nilai Kadar Cukai.
 4. Pilihkan Jenis Cukai tersebut.
 5. Ketik pilihan “Masukkan kos penghantaran dalam pengiraan cukai” jika anda perlukan fungsi tersebut.
 6. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

API & Webhook

 1. Paparkan tetapan API & Webhook melalui Tetapan > Sistem > API & Webhook.
 2. Medan Token API wajib diisi bagi pilihan “Aktifkan Fungsi API” dan medan Token Webhook wajib diisi bagi pilihan “Aktifkan Fungsi Webhook“.
 3. Selepas siap, tekan butang “Simpan” dan tunggu sehingga proses selesai.

Chat

 1. Paparkan tetapan Chat melalui Tetapan > Sistem > Chat.
 2. Berikut adalah bahagian yang wajib diisi jika anda ingin aktifkan fungsi chat:
  • Sistem Chat
  • Bahagian
  • Nombor telefon
 1. Pilihkan salah satu pilihan Sistem Chat yang anda inginkan.
 2. Pilihkan aspek yang anda inginkan dalam Bahagian.
 3. Masukkan Nombor Telefon yang boleh digunakan.
 4. Isikan ruangan Mesej Preset (jika perlu) yang anda ingin dihantar jika terdapat pengguna menghadapankan soalan dalam sistem chat.
 5. Isikan ruangan Teks Butang (jika perlu) di mana teks tersebut akan ditunjukkan dalam butang untuk mengeluarkan chat window.